Cappuccino €3.60

Italian coffee drink that is traditionally prepared with espresso, hot milk and steamed milk foam

0 comments on “CappuccinoAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir